Ditt lokale bilverksted!

Hva får du som medlem av Kløfta IL?

Som medlem av Kløfta IL får du rabatt på våre tjenester. Vi gir deg som medlem 10 % rabatt på EU kontroll til alle som sier de er medlem av Kløfta IL.

I tillegg så betaler verkstedet «kick back» til Kløfta IL på kroner 50,- pr oppdrag utført for et medlem.

Når det gjelder frontrutejobber, så har vi her en lukrativ avtale for Kløfta IL. For hvert oppdrag vi får med ruteskift så innbetaler vi 250,- til Kløfta IL. Kunden får gratis forbruk av spylervæske for et helt år!

Kløfta Bilservice får på sin side befestet sin posisjon som lokalt verksted med engasjement på Kløfta.

Hvordan holder vi orden på avtalen?

Vi har et godt driftssystem som ivaretar dette på en trygg og tillitsfull måte. Når du påberoper deg avtalen, vil vi legge inn et varenummer på din ordre. Dette registreres i regnskapssystemet når ordren faktureres. Det vil da synes på kundens faktura (som bevis for at avtalen er telt og dermed generere «kick back» til Kløfta IL. Bestiller du via websiden vår, må du huke av for at du er medlem for å få tilbudet.

En gang i måneden eller ved behov, vil partene kjøre ut rapport fra regnskap og faktureringssystemet.  Dette danner da grunnlaget for kick back utbetalingen til Kløfta IL.

Roger Vaaler i Kløfta IL ser frem til et videre samarbeid og påpeker fordelene og synergiene som kan trekkes på imellom Kløfta IL sine sponsorer og samarbeidspartnere.

Vår oppfordring er: Støtt opp om ditt lokale næringsliv som igjen støtter lokalmiljø og idretten!

Hvorfor avtale med Kløfta IL?

Mekonomen verkstedet på Kløfta har lenge følt et behov for å knytte tettere kontakt med nærmiljøet og lokalbefolkningen. Ikke bare gjennom den daglige kontakten med våre lokalkunder her i verksted disken og på telefon, men også på andre arenaer her på Kløfta.

«I tillegg til dette ønsket vi å gi noe tilbake til lokalsamfunnet» sier Daglig leder på Kløfta Bilservice AS, Tore Marthinsen.

Det var da helt naturlig å tenke hva kan vi gjøre for og sammen med det lokale idrettslaget og dets medlemmer.

I januar 2017 ble det derfor innledet kontakt og en dialog mellom daglige ledere og eiere i virksomhetene. Roger Vaaler i Kløfta IL, Tore Marthinsen og Frank Martinsen her på verkstedet.

Det ble tidlig klart at det her var riktige intensjoner og god kjemi. Det ble dermed raskt stemning for et samarbeid.

Målet var klart, det var å etablere et «vinn-vinn-vinn» samarbeid mellom de tre partene i samarbeidet: Kløfta IL, Medlemmene i Kløfta IL og Kløfta Bilservice.

Litt om Bilservice Gruppen AS

Er et selskap som sammen med daglig ledere eier og driver lokale verksteder. Bilservice Gruppen eier Kløfta Bilservice sammen med daglig leder Tore Marthinsen. I Bilservice Gruppen ligger en rekke administrative og støttefunksjoner som verkstedene nyter godt av, i tillegg er det samarbeidsgrupper og prosjekter på tvers av verkstedene i gruppen, dette gir synergier og besparelser, samt erfarings utveksling og kompetanseheving på hvert enkelt sted.