Ditt lokale bilverksted!

Når skal bilen EU godkjennes?

Dette er et ofte stilt spørsmål, og svaret kan du finne her:

Her kan du sjekke når du skal ha EU kontroll >>

Her er noen gode grunner til å velge Mekonomen Bilverksted når du skal ha EU-kontroll:

  • Vi har riktig verktøy og utstyr.
  • Våre lokaler er moderne og tidsriktige med alle fasiliteter.
  • Vi har HMS og gode betingelser for våre ansatte.
  • Vårt utsyr er alltid kalibrert i forhold til gjeldende regler.
  • Kvalitetssikringssystemet vårt er oppdatert og i henhold til kravene fra Statens vegvesen.
  • Kontrollørene er utdannet og har nødvendig opplæring og trening i å utøve kontrollen.
  • Vår internkontroll er satt bort til et eksternt internasjonalt kvalitetssikringsselskap (KBV).
  • Statens vegvesen gjennomfører flere stikkprøver hos oss hvert år.

Alt dette sikrer en kvalitetssikret EU-kontroll hos oss for

kun kr. 1.295,-.

Alle verksteder som skal drive med EU-kontroll må ha en egen godkjenning fra Statens vegvesen for kontrollorgan, dette gis til de som oppfyller kriteriene. Jobben vi utfører med EU-kontroll er en statlig oppgave som er delegert til oss. Dette er også grunnen til at dette er strengt regulert og Statens vegvesen fører aktivt tilsyn med vår virksomhet.

Velkommen til EU-kontroll hos et Mekonomen Bilverksted!

Du kan bestille EU-kontroll online ved å klikke på «bestill time» nederst på siden.